Organisointi-, suunnittelu-, ja yhteistyötaidot

Yleisesti työskentelytavastani

Monipuolisuus on tarpeen
Syväosaaja tarvitaan ohjaamaan tai ratkaisemaan ongelmia. Usein eteenpäin pääsee myös generalistin eväillä: kiinnostuksella ratkaisujen etsimiseen ja soveltamisella.

Palastelu
Olen taitava pienten ja suurten tehtävien jaottelssa ja aikatauluttamisessa eheäksi kokonaisuudeksi, jossa jokainen tehtävä saa tarvitsemansa huomion.

Järjestelmällisyys
 Minua ei tarvitse muistutella asioista. Olen myös useimmiten jo huomioinut pienetkin käytännön seikat ja olen yhden askeleen edellä valmistautumisessa. Olen ajanhallinnan ja ennakoinnin osaaja.

Työn sujuvoittaminen
Toimistosoftien sujuva pyörittely ja tietotekniikan hallinta nopeuttavat ja helpottavat tekemistä. Mielestäni asioita ei kannata tehdä tavan vuoksi hitaasti ja hankalasti, jos prosessia voi pienin muutoksin tai sopimuksin parantaa.

Työyhteisössä toimiminen
Haluan auttaa työkavereita menestymään. Huomion työskentelyssäni ja kommunikoinnissani aina sen, kuinka voin samalla tukea ja sujuvoittaa muiden työskentelyä. Ylläpidän osaltani myönteistä työskentelyilmapiiriä ja työhyvinvointia. Pienellä teolla voi olla suuri vaikutus myöhemmin.

Ruokatiedon ja Hyvää Suomesta -alkuperämerkin viestintäsuunnitelmat

Rakensin tehtävässä puolen vuoden ajan kuvaa toiminnan monien osa-alueiden muodostamasta viestinnällisestä kokonaisuudesta työstin viestintäsuunnitelmaa yhdistyksen uudistettuun strategiaan pohjautuen. Suunnitelman laatimiseen kuului aiempiin materiaaleihin ja suunnitelmiin perehtymistä sekä sisäisten työpajojen fasilitointia, joista osassa oli tukena myös ulkopuolinen konsultti.

Suunnitelmassa selkeytettiin eri toimintojen suhdetta toisiinsa ja niiden painopisteitä. Viestintäsuunnittelu pohjusti myös laajempaa verkkosivustouudistusta.

Konkreettisena tuotoksena oli vuosikello, jossa olivat mukana niin viestintätoimet, hankkeiden ja tapahtumien ajoitukset sekä kehittämistoimet ja organisaation hallinto. Suunnittelin ja kirjasin myös prosessin vuosikellon tehokkaaseen ja säännölliseen hyödyntämiseen.

Reumaklubi

Reumaklubi oli saanut hankerahoituksen keväällä 2020 koronarajoitusten negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi. Liityin osaksi Reumaklubin suunnittelijatiimiä varhaisessa vaiheessa, kun alusta oli vielä rakentumassa ja toiminnan muotoja hahmoteltiin.

Projektin kuluessa ilmeni muutostarpeita ja alustan toiminnallisuuksia jouduttiin määrittelemään uudelleen. Kun haasteita ilmeni, ehdotin rohkeasti toimenpiteitä kehittämisen edistämiseksi.

Pohdin tehtävässäni, millaisin viestein korona-aikana erityisesti sosiaalisista kontakteista paitsi jääneet ikääntyneet Reumaliiton jäsenet aktivoitaisi digitaalisen kohtaamisen pariin sekä millaista viestinnällistä tukea ja materiaalia liitto voi tarjota paikallisyhdistyksille.

Katso lisää Reumaklubin parissa työskentelystäni sivulta Verkkosivut ja -sisällöt.

THL-blogin konseptointi

Tehtävässäni THL-blogin julkaisijana havaitsin nopeasti tekstien julkaisuprosessin ja toimintatapojen olevan hajanainen. Otin omistajuuden toimintamallin muutoksesta ja ohjeistusten laatimisesta. Tuloksena teksteille saatiin selkeä yhteisesti tiedossa oleva luovutusajankohta ja yhteisesti hyväksytyt toimintatavat julkaisukalenterin käyttöön.

Konseptointi jatkui sisältöanalyysillä, jonka tavoitteena oli kartoittaa menestyneiden kirjoitusten ominaisuuksia. Selvityksen pohjalta jatkettiin konseptin päivittämiseen.

Useammassa työpajassa vuoden 2022 alussa pohdimme viestijöiden kesken, mitä blogi kanavana tarjoaa THL:n viestintään, mitkä ovat kanavan keskeiset kohderyhmät ja mistä heidät tavoitamme sekä mitkä siten muotoutuvat juuri THL-blogin teksteille keskeisiksi ominaisuuksiksi.

Opiskelijajärjestöissä opittua

Toimin puheenjohtajana Akateemisessa Olutseurassa 2019–2021, rahastonhoitajana kotimaisen kirjallisuuden ainejärjestö Putkinotkossa 2019 sekä Toisinkoinen-kirjallisuuspalkinnon tapahtumatuottajana 2018.

Puheenjohtajakautenani aloin rohkeasti edistää oman visioni mukaisia asioita, joiden uskoin vievän järjestötoimintaamme eteenpäin. Otimme käyttöön kuukausitiedotteen, tehostimme tiedotusta sosiaalisessa mediassamme, eli Facebook-ryhmässä, ja aloimme toteuttaa aktiivisemmin myös aiemmista poikkeavia tapahtumia houkutellaksemme yhtä suuremman osan jäsenistöstämme osallistumaan toimintaan aktiivisesti.

Ajoin läpi myös suuria hallinnollisia muutoksia, kuten järjestön rekisteröimistä. Muutos vaati huolellista suunnittelua ja prosessinhallintaa, muun muassa sääntömuutoksen ja jäsenrekisterin muutosten vuoksi. Rekisteröitymistä seuranneena vuonna järjestöstä tuli myös Olutliiton jäsen.


Järjestötyö on itseohjautuvuuden, sisäisen motivaation, yhteisymmärryksen ja tiimipelaamisen superala!

Ravintolaurastani

Keittiötyöskentely on valmentanut yhteistyö- ja kommunikointikykyni sekä sinnikkyyden huippuluokkaan. Ratkaisukeskeinen työskentelytapa sekä työn aikatauluttamisen sekä pitkien prosessien vaiheiden ymmärrys ovat siirtyvää osaamistani ravintola-alalta. 

Suunnitelmallinen ja järjestelmällinen toiminta sekä kiireessäkin täsmällisesti kommunikointi ovat keittiötyöstä saamani supervoimat.

Ravintola Kielon fine dining -keittiön suorittavan työn lisäksi vastasin pienessä työyhteisössä keittiön päivittäisen toiminnan organisoimisesta. Vastasin erilaisista tavarantilaus- ja varastonhallintatehtävistä, työpaikkaohjauksesta, työvuorosuunnittelusta sekä tarjousten laatimisesta. 

Vastasin viisi kertaa vuodessa vaihtuvan kotimaisiin makuihin ja sesonkiraaka-aineisiin nojaavan ruokalistan suunnittelusta ja toteutuksesta.

Kielosta kirjoitettiin toimintaa ja ruokaa kiittävä artikkeli keittiöammattilaisten Aromi-lehteen.

Tutut toimistovälineet:

Office365

Office-ohjelmista käytän sujuvasti Wordia, PowerPointia ja Exceliä perustasolla. Toimin sujuvasti Microsoft-ympäristössä Outlookin ja OneDriven sekä Teamsin kanssa.

Apple-osaaminen

Perusosaaminen Mac- ja iPad-laitteiden käytöstä.

Toimistotilat

Käytän sujuvasti printteriä, paperileikkuria, tussitaulua ja av-laitteita sekä kännykkää myös soittamiseen. Arvostan avokonttorissa kunnollisia kuulokkeita ja Bluetooth-näppäimistöä.

Kesytän kahvinkeittimiä. ☕️

Aktivointi- ja suunnittelutyökalut

Fasilitointi-, kysely- ja suunnittelutehtävissä olen käyttänyt muun muassa Padletia, Mentimeteriä, Webropolia ja Trelloa.

Google-tuotteet

Google-ympäristön sujuva käyttö.