Verkkosivustot ja -sisällöt

Tervetuloa tutustumaan verkko-osaamiseeni!

Alta löydät pienen tiivistelmän kokemuksestani, minkä jälkeen seuraavat esimerkit verkkosivutoteutuksista ja viimeisimpänä käyttämäni sivustoalustat.

Osaamisestani

💾 Olen kirjoittanut verkkotekstejä useammille sivustoille, joilla on ollut erilaisia tarpeita:

▪️tarjota tietoa
▪️ohjeistaa
▪️ohjata kävijää sivustopolulla.

Uusimpana verkko-osaamisena olen perehtynyt verkkosivujen ja tiedostojen saavutettavuuteen.

  💾 Tekstisisällön tuottamisen lisäksi olen teknisesti lahjakas, ja olenkin kiinnostunut sivustojen rakentamisesta ja hallinnasta myös järjestelmätasolla.

  ▪️Perusymmärrys käyttökokemuksen merkityksestä verkkosivuilla.
  ▪️Kokemusta verkkopalvelujen työstöstä yhteistyökumppanien kanssa.
  ▪️Pienet HTML-muokkaukset onnistuvat.
  ▪️Perusymmärrys mobiiliresponsiivisuuden tarpeesta.

  💾 Minulla on osaamista verkkosivustoanalytiikasta ja sen hyödyntämisestä raportoinnissa ja toiminnan kehittämisessä.

  ▪️tekstien hakukoneoptimoinnin periaatteet ja keskeisimmät tavat
  ▪️Google Analytics Beginners Course (2020)

   Thl.fi

   Toimin thl.fi-verkkopalvelun verkkotoimittajana, pääkäyttäjänä ja sisäisen käyttäjätuen päivystäjänä.

   Tuotan ja editoin verkkotekstejä tehden yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Rakennan sivustoja ja päivitän sisältöjä sujuvasti. Huolehdin myös sivujen kieliversioiden ajantasaisuudesta.

   Minulla on perusosaamista verkkosisältöjen saavutettavuudesta ja WCAG-kriteerien täyttymisestä verkkopalvelussa sekä korjausten tekemisestä Siteimprove-välineen avulla.

   Alusta: Liferay DXP

   Reumaklubi

   Reumaklubi on Suomen reumayhdistysten käyttöön 2020 kesällä suunniteltu virtuaalinen tapaamisalusta.
   Kohtaamispaikassa järjestetään vertaistapaamisia
   videokonferenssitekniikan välityksellä pienissä virtuaalisissa 'huoneissa'.

   Kehitin ja arvioin tapaamisalustan teknisiä toiminnallisuuksia yhdessä työparini kanssa ja yhteistyötä palvelun toteuttavan IT-yhteistyökumppanin kanssa.

   Konseptoimme videoyhteydellä tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan muotoja sekä käytännön toteutustapoja pohjautuen yhdistysten jo olemassa olevaan toimintaan.

   Alustan kehittämiseen liittyi kyselyjä käyttäjien tarpeista ja toiveista etätapaamiset mahdollistavaa palvelua kohtaan sekä paljon käyttäjätestausta. 

   Tuotin viestintämateriaaleja, kuten ohjeet ja klubin toimintaperiaatteet sekä pohjustin toiminnan markkinoinnin aloitusta.

   Planetaarinen.fi / Via Esca Oy

   Toteutin planetaarinen.fi-verkkosivuston toimeksiantona syys-lokakuussa 2021. Sivusto oli osa planetaarista ruokavaliota noudattelevan ravinto-ohjelman lanseerausta.

   Vastasin sivuston tekstisisältöjen tuotannosta. Tekninen toteutus ja visuaalinen ilme työstettiin yhteistyössä web-suunnittelijan kanssa.

   Alusta: Wix.

   Via Escan verkkosivut uudistettiin keväällä 2019 korkeakouluharjoitteluni aikana.

   Osallistuin sivustorakenteen suunnitteluun sekä tekstisisältöjen muokkaamiseen uuteen rakenteeseen sopivaksi. Tarpeena oli ohjata asiakasata ostopolulla relevanttia informaatiota tarjoamalla.

   Alusta: Shopify

   Akateeminen Olutseura

   Akateemisen Olutseuran verkkosivusto siirrettiin uudemmalle WordPress-alustalle vuonna 2020. Sivuston toteutti opinnäytetyönään mediatekniikan insinööriopiskelija.

   Vastasin sivuston sisältöjen ja toiminnallisuuksien suunnittelusta.

   Sivuston siirron yhteydessä tuotin muun muassa uuden Mukaan hallitustoimintaan? -sivun, jonka sisältö tukee uusien aktiivitoimijoiden rekrytointia yhdisityksen hallitukseen.

   Sivustolle luotiin liittymis- ja haalarimerkkien tilauslomake sujuvoittamaan järjestön toimintaa.

   Etusivun ajankohtaisnostot tuovat esiin järjestön toimintaa sivustolla vierailijoille.

   Alusta: WordPress

   Tutut alustat:

   WordPress

   THL-blogi

   Akateeminen Olutseura ry

   Drupal

   Ruokatieto Yhdisty ry

   Reumaliitto ry

   Journo Portfolio

   Tämä itse toteuttamani portfoliosivusto

   Liferay DXP

   Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

   Shopify & Wix

   Via Esca Oy

   Atlassian Confluence

   THL – Intranet-peruskäyttö, makrot, kalenterielementit, etusivun hallinnointi