Verkkosivustot ja -sisällöt

Tervetuloa tutustumaan verkko-osaamiseeni!

Alta löydät pienen tiivistelmän kokemuksestani, minkä jälkeen seuraavat esimerkit verkkosivutoteutuksista ja viimeisimpänä käyttämäni sivustoalustat.

Osaamisestani

💾 Olen kirjoittanut verkkotekstejä useammille sivustoille, joilla on ollut erilaisia tarpeita:

▪️tarjota tietoa
▪️ohjeistaa
▪️ohjata kävijää sivustopolulla.

Uusimpana verkko-osaamisena olen perehtynyt verkkosivujen ja tiedostojen saavutettavuuteen.

  💾 Tekstisisällön tuottamisen lisäksi olen teknisesti lahjakas, ja olenkin kiinnostunut sivustojen rakentamisesta ja hallinnasta myös järjestelmätasolla.

  ▪️Perusymmärrys käyttökokemuksen merkityksestä verkkosivuilla.
  ▪️Kokemusta verkkopalvelujen työstöstä yhteistyökumppanien kanssa.
  ▪️Pienet HTML-muokkaukset onnistuvat.
  ▪️Perusymmärrys mobiiliresponsiivisuuden tarpeesta.

  💾 Minulla on osaamista verkkosivustoanalytiikasta ja sen hyödyntämisestä raportoinnissa ja toiminnan kehittämisessä.

  ▪️tekstien hakukoneoptimoinnin periaatteet ja keskeisimmät tavat
  ▪️Google Analytics Beginners Course (2020)

   Thl.fi

   Thl.fi:n parissa olen saanut tehdä monia mielenkiintoisia sisältöjä ja tutustua syvällisesti verkkoviestintään.

   Sisällöntuotanto

   Keväällä 2023 julkaistu thl.fi:n ilmastonmuutos-sivustokokonaisuus on useiden kymmenien asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä laadittu monialainen kokonaisuus. Sivuston työstä aloitettiin kohderyhmien, sisällön rajausten ja laajuuden määrittelyllä.

   Koordinoin sisältöjen tuottamista ja vastasin toimitustyöstä ja kokonaisuuden hiomisesta eheäksi kokonaisuudeksi. Näin tärkeänä osana tehtävää selkeän viestimisen etenemisen vaiheista ja aikatauluista sekä motivaation nostamisen yhteisen monia asiantuntemuksia yhdistävän sivuston työstämisen eteen.

   Vastasin Rokotteet ja koronavirus -sivustokokonaisuudesta 2022–2023 sekä lintuinfluenssa-sivuista vuoden 2023 linnuissa kiertäneen epidemian aikana.

    Saavutettavuus

    Minulla on perusosaamista verkkosisältöjen saavutettavuudesta ja WCAG-kriteerien täyttymisestä verkkopalvelussa sekä korjausten tekemisestä Siteimprove-välineen avulla.

    Ylläpito

    Toimin thl.fi-verkkopalvelun verkkotoimittajana, pääkäyttäjänä ja sisäisen käyttäjätuen päivystäjänä. 

    Päivittäjiä sivuilla on runsaasti, joten niin on kysymyksiä ja ongelmatilanteitakin! Hyvän yhteistyön ja päivittäjien kannustaminen omaan osaamiseen ja oppimiseen luottamisessa on keskeinen arvoni näissä kohtaamisissa.

    Osallistun thl.fi:n teknisen alustauudistuksen toteuttamiseen toiminnallisuuksien määrittelyssä, päivittäjille suunnattujen ohjeistojen työstämisessä ja sisäisessä viestinnässä.

    Alusta: Liferay DXP

    Reumaklubi

    Reumaklubi on Suomen reumayhdistysten käyttöön 2020 kesällä suunniteltu virtuaalinen tapaamisalusta.
    Kohtaamispaikassa järjestetään vertaistapaamisia
    videokonferenssitekniikan välityksellä pienissä virtuaalisissa 'huoneissa'.

    Kehitin ja arvioin tapaamisalustan teknisiä toiminnallisuuksia yhdessä työparini kanssa ja yhteistyötä palvelun toteuttavan IT-yhteistyökumppanin kanssa.

    Konseptoimme videoyhteydellä tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan muotoja sekä käytännön toteutustapoja pohjautuen yhdistysten jo olemassa olevaan toimintaan.

    Alustan kehittämiseen liittyi kyselyjä käyttäjien tarpeista ja toiveista etätapaamiset mahdollistavaa palvelua kohtaan sekä paljon käyttäjätestausta. 

    Tuotin viestintämateriaaleja, kuten ohjeet ja klubin toimintaperiaatteet sekä pohjustin toiminnan markkinoinnin aloitusta.

    Planetaarinen.fi / Via Esca Oy

    Toteutin planetaarinen.fi-verkkosivuston toimeksiantona syys-lokakuussa 2021. Sivusto oli osa planetaarista ruokavaliota noudattelevan ravinto-ohjelman lanseerausta.

    Vastasin sivuston tekstisisältöjen tuotannosta. Tekninen toteutus ja visuaalinen ilme työstettiin yhteistyössä web-suunnittelijan kanssa.

    Alusta: Wix.

    Via Escan verkkosivut uudistettiin keväällä 2019 korkeakouluharjoitteluni aikana.

    Osallistuin sivustorakenteen suunnitteluun sekä tekstisisältöjen muokkaamiseen uuteen rakenteeseen sopivaksi. Tarpeena oli ohjata asiakasata ostopolulla relevanttia informaatiota tarjoamalla.

    Alusta: Shopify

    Akateeminen Olutseura

    Akateemisen Olutseuran verkkosivusto siirrettiin uudemmalle WordPress-alustalle vuonna 2020. Sivuston teknisen toteutuksen teki opinnäytetyönään mediatekniikan insinööriopiskelija.

    Vastasin sivuston sisältöjen, rakenteen ja toiminnallisuuksien suunnittelusta.

    Alusta: WordPress

    Tutut alustat:

    WordPress

    THL-blogi

    Akateeminen Olutseura ry

    Drupal

    Ruokatieto Yhdisty ry

    Reumaliitto ry

    Journo Portfolio

    Tämä itse toteuttamani portfoliosivusto

    Liferay DXP

    Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

    Shopify & Wix

    Via Esca Oy

    Atlassian Confluence

    THL – Intranet-peruskäyttö, makrot, kalenterielementit, etusivun hallinnointi