Visuaaliset materiaalit, sosiaalinen media & tapahtumat

Alta löydät näytteitä ja tietoa osaamisestani:

🔸 someosaaminen

🔸 palveluiden ja tapahtumien esitemateriaalit

🔸 blogisisällöt ja sähköpostikampanjointi B2B-kohderyhmille

🔸 pelillistäminen, uutiskirjeet ja infonäyttöjen sisällöntuotanto.

Sosiaalinen media

Olen pätevä yhteisömanageri usean vuoden kokemuksella THL:n kanavissa korona-aikana toimineena somepäivystäjänä.

Kirjoitan selkeää ja napakkaa eri somekanaviin ja kohderyhmille sopivaa sisältöä, ja ymmärrän visuaalisuuden keskeisyyden huomion saamisessa. Pyrin vaikuttavuuden ja tehokkuuden lisäämiseen muun muassa postausten sarjallisuudella, sisältöjen konseptointia hyödyntämällä – sekä tuotettua sisältöä kierrättämällä.

Löydät minut myös THL:n Instagram Reelseistä!

Esitemateriaalit

Olen tuottanut esitteitä Canva-ohjelmalla moniin tarkoituksiin: ohjeistuksiin, palvelu- ja tapahtumamarkkinointiin sekä tiedotukseen.

Olen kiinnostunut opettelemaan Adobe-työkalujen käyttöä ja minulla on oppimiseen hyvät valmiudet.

Media- ja henkilöstötilaisuudet

Olen ollut mukana järjestämässä THL:n media- ja tiedotustilaisuuksia sekä sisäisiä tapahtumia.

Näihin on kuulunut käytännön järjestelyiden lisäksi muun muassa tiedonvälitystä medioille sekä haastattelujen järjestelyjä ja sisäistä viestintää.

Aiemmasta ravintola-alan kokemuksesta on suurta hyötyä tilaisuuksien järjestelyissä.

Toisinkoinen kirjallisuuspalkinto 2018

Olin opiskelijajärjestö Putkinotko ry:n vuoden 2018 Toisinkoinen-palkinnon kolmihenkisessä tapahtumatuottajatiimissä. Tein tapahtumaviestintää koko tuotantoprosessin ajan. Työhön kuului runsaasti yhteistyökumppaneiden kontaktointia tapahtuman rahoittamiseksi ja yhteistyötapahtumien toteuttamiseksi.

Tapahtumaan tuotettiin runsaasti erilaisia markkinointimateriaaleja. Pakinnonjaon 70 hengen gaalaillalisella huolehdin tiimin kanssa yhteistyössä tilaisuuden onnistumisesta ja järjestelyiden ohjauksesta. Sain lisäksi juontaa palkintogaalan

Tapahtumatuotanto ja -markkinointi

B2B- ja kuluttajamarkkinointi

Blogikirjoituksia

Via Esca Oy:lle tuottamiani blogisisältöjä B2B- ja kuluttajamarkkinoinnin tueksi. 

Sähköpostikampanjointi

Toteutin ViaEscalle B2B-sähköpostimarkkinointikampanjoita, muun muassa joulun henkilöstölahjoista sekä työterveyden edistämiseen panostamisesta. Tehtäviin kuului vastaanottajaluetteloiden läpi käymistä ja ryhmittelyä, viestien kirjoittaminen ja rakentaminen järjestelmässä sekä A/B-testausta ja raportointia.

Kampanjoihin kuului myös liidien kontaktointi puhelimitse.

Pelillistäminen, uutiskirjeet ja infonäytöt

Pelillistäminen


Olen hyödyntänyt LeadFamly-pelillistämisalustaa kuluttajien sitouttamisessa ja ohjaamisessa verkkosivuille tarkemman tiedon ääreen sekä uutiskireen tilaajiksi.

Toteutin Ruokatieto Yhdistyksellä 2021 äänestyspelin parhaista pääsiäisherkuista sekä raaputusarvonnan virtuaalisille EDUCA-messuille.

Opettelin välineen käytön ja vastasin pelien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Infonäytöt

Olen toiminut THL:n Helsingin kampuksen infonäyttöjen ylläpitäjänä. Näytöillä välitetään ajankohtaista tietoa kampuksen henkilöstölle ja vierailijoille.

Olen vastannut sisältöjen tuottamisesta sopivaan formaattiin ja niiden julkaisusta FirstView-sisällönhallintajärjestelmässä. 

Uutiskirjeet

Olen tuottanut visuaalisia uutiskirjeitä Mailjet-järjestelmällä. Vastasin uuden järjestelmän käyttöönotosta, muun muassa mallipohjien luomisesta ja yhteystietojen kohderyhmittelystä.

Toteutin verkkosivu-upotuksina automaattiset uutiskirjeiden tilauslomakkeet.

Loin 'pikaohjeen' tavanomaisen uutiskirjesisällön luomiseen valmiiksi luotuja elementtejä käyttäen ja koulutin muut työntekijät välineen käyttöön.

Käyttämäni välineet:

Emplifi

Sosiaalisen median sisällönhallinta- ja yhteisömanagerointijärjestelmä

Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube

Postausten sisällöntuotanto ja visuaalinen ilme sekä analytiikka

Canva

Somejulkaisut ja esitteet

Meta Business Suite

Perustoiminnot, kuten julkaisujen ajastaminen

Intercom, Mailjet

Sähköpostimarkkinointi, kampanjaseuranta, A/B-testaus, uutiskirjeiden tuotanto ja visuaalinen suunnittelu

FirstView

Infonäyttöjen sisällönhallinta

LeadFamly

Pienten pelien itsenäinen toteuttaminen