Tervetuloa tutustumaan portfoliooni!
Olen viestinnän monipuolinen ammattilainen. 
Tältä sivulta löydät tietoa ja näytteitä osaamisestani.

 aino.rautanen[at]gmail.com
+358 50 552 1763

Erityisesti minua kiinnostaa...

Osaamiseni pääsee parhaiten oikeuksiinsa laajoissa projekteissa, joissa vaaditaan hyvää kokonaisuuksien hahmotuskykyä ja asioiden toisiinsa kytkemistä.
Suuntaan tällä hetkellä erityisesti verkkoviestinnän pariin, mutta generalistin kiinnostukseni moniin asioihin takaa innostuneen otteen mitä erilaisimpiin viestinnän tehtäviin.

Työkokemus

Viestintä ja markkinointi

🔸 Verkkoviestinnän asiantuntija, sisäministeriö
määräaikainen 1–11/2024

🔸Verkkotoimittaja, THL
määräaikainen 1/2023–12/2023

🔸Viestinnän suunnittelija/assistentti, THL
määräaikainen 4/2021–12/2022

🔸Viestinnän suunnittelija, Ruokatieto Yhdistys ry
määräaikainen 12/2020–4/2021

🔸Verkkotoiminnan suunnittelija, Suomen Reumaliitto ry
määräaikainen, harjoittelu 6–9/2020

🔸Viestijä ja projektikoordinaattori, Via Esca Oy
korkeakouluharjoittelu 2–6/2019

Ravintola-ala, fine dining

🔹 Ravintolakokki, Juuri 2017

🔹 Keittiön vastaava, Kielo 2013–2016

🔹 Ravintolakokki, Kielo 2012

Koulutus

Filosofian maisteri 2016–2020
🔸
Pääaineena kotimainen kirjallisuus, sivuaineina suomen kieli sekä ravitsemustiede.
Opintoja myös viestinnästä ja journalismista.

Kirjallisuuden opinnoissa suoritukset ovat useimmiten esseitä,
joissa edellytetään erinomaista kykyä tuottaa selkeää ja kiinnostavaa,
omia havaintoja luovasti esittelevää tekstiä.

Menestyminen edellyttää luetun syvällistä ymmärrystä sekä
käsiteltävien ilmiöiden laajaa havainnointia ja kontekstointia.

Osallistuin opiskeluaikana myös aktiivisesti opiskelijajärjestöjen toimintaan puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja tapahtumatuottajan rooleissa.

Kaksoistutkinto 2009–2012
🔹
Minulla on ravintolakokin ammattitutkinto ja
kirjoitin menestyksekkäästi ylioppilaaksi.

Keittiötyössä ammattiosaamiseen kuuluvat paineensietokyky,
muuttuvien tilanteiden hallinta ja järjestelmällisyys.

Kaksoistutkinnossa oman opiskelun hallinta oli keskeistä.

Verkkoviestintä

💾 Olen kirjoittanut verkkotekstejä useammille sivustoille, joilla on ollut erilaisia tarpeita:

▪️tarjota tietoa
▪️ohjeistaa
▪️ohjata kävijää sivustopolulla.

Uusimpana verkko-osaamisena olen perehtynyt verkkosivujen ja tiedostojen saavutettavuuteen.

  💾 Tekstisisällön tuottamisen lisäksi olen teknisesti lahjakas, ja olenkin kiinnostunut sivustojen rakentamisesta ja hallinnasta myös järjestelmätasolla.

  ▪️Perusymmärrys käyttökokemuksen merkityksestä verkkosivuilla
  ▪️Kokemusta verkkopalvelujen työstöstä yhteistyökumppanien kanssa
  ▪️Pienet HTML-muokkaukset onnistuvat
  ▪️Perusymmärrys mobiiliresponsiivisuuden tarpeesta

  💾 Minulla on osaamista verkkosivustoanalytiikasta ja sen hyödyntämisestä raportoinnissa ja toiminnan kehittämisessä.

   Omatoimisen varautumisen verkko-opas

   Toteutan vuoden 2024 aikana Suomi.fi-palveluun 
   omatoimisen varautumisen verkko-oppaan.

   Opas kokoaa yhteen laajasti tietoa varautumisesta ja toimintaohjeita tilanteisiin,
   joissa yhteisöä tai yhteiskuntaa kohtaa laajavaikutteinen häiriö- tai poikkeustilanne.

   Koordinoin suunnittelua ja yhteistyötä, vastaan sisällöntuotannosta
   sekä oppaan markkinoinnin ja viestinnän toteutuksesta.

   Opasta työstetään yhteistyössä sisäministeriön, DVV:n ja noin 20 organisaation työryhmän kanssa.

   Lue lisää oppaasta sisäministeriön verkkosivustolta

    Thl.fi

    Sisällöntuotanto

    Keväällä 2023 julkaistu thl.fi:n ilmastonmuutos-sivustokokonaisuus on useiden kymmenien asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä laadittu monialainen kokonaisuus. Sivuston työstö aloitettiin kohderyhmien, sisällön rajausten ja laajuuden määrittelyllä.

    Koordinoin sisältöjen tuottamista ja vastasin toimitustyöstä ja kokonaisuuden hiomisesta eheäksi. Näin tärkeänä osana tehtävää selkeän viestimisen etenemisen vaiheista ja aikatauluista sekä motivaation nostamisen yhteisen, monialaista asiantuntemusta yhdistävän sivuston työstämisen eteen.

    Vastasin myös Rokotteet ja koronavirus -sivustokokonaisuudesta 2022–2023 sekä lintuinfluenssa-sivuista vuoden 2023 linnuissa kiertäneen epidemian aikana.

     Saavutettavuus

     Minulla on perusosaamista verkkosisältöjen saavutettavuudesta ja WCAG-kriteerien täyttymisestä verkkopalvelussa sekä korjausten tekemisestä Siteimprove-välineen avulla.

     Ylläpito

     Toimin thl.fi-verkkopalvelun verkkotoimittajana, pääkäyttäjänä ja sisäisen käyttäjätuen päivystäjänä. 

     Päivittäjiä sivuilla on runsaasti, joten niin on kysymyksiä ja ongelmatilanteitakin! Hyvän yhteistyön ja päivittäjien kannustaminen omaan osaamiseen ja oppimiseen luottamisessa on keskeinen arvoni kohtaamisissa.

     Osallistuin thl.fi:n teknisen alustauudistuksen toteuttamiseen toiminnallisuuksien määrittelyssä, päivittäjille suunnattujen ohjeistojen työstämisessä ja sisäisessä viestinnässä.

     Alusta: Liferay DXP

     Reumaklubi

     Reumaklubi on Suomen reumayhdistysten käyttöön 2020 kesällä suunniteltu virtuaalinen tapaamisalusta.
     Kohtaamispaikassa järjestetään vertaistapaamisia
     videokonferenssitekniikan välityksellä pienissä virtuaalisissa 'huoneissa'.

     Kehitin ja arvioin tapaamisalustan teknisiä toiminnallisuuksia yhdessä työparini kanssa ja yhteistyötä palvelun toteuttavan IT-yhteistyökumppanin kanssa.

     Konseptoimme videoyhteydellä tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan muotoja sekä käytännön toteutustapoja pohjautuen yhdistysten jo olemassa olevaan toimintaan.

     Alustan kehittämiseen liittyi kyselyjä käyttäjien tarpeista ja toiveista etätapaamiset mahdollistavaa palvelua kohtaan sekä paljon käyttäjätestausta. 

     Tuotin viestintämateriaaleja, kuten ohjeet ja klubin toimintaperiaatteet sekä pohjustin toiminnan markkinoinnin aloitusta.

     Planetaarinen.fi Via Esca Oy

     Toteutin planetaarinen.fi-verkkosivuston toimeksiantona syys-lokakuussa 2021. Sivusto oli osa planetaarista ruokavaliota noudattelevan ravinto-ohjelman lanseerausta.

     Vastasin sivuston tekstisisältöjen tuotannosta. Tekninen toteutus ja visuaalinen ilme työstettiin yhteistyössä web-suunnittelijan kanssa.

     Alusta: Wix.

     Via Escan verkkosivut uudistettiin keväällä 2019 korkeakouluharjoitteluni aikana.

     Osallistuin sivustorakenteen suunnitteluun sekä tekstisisältöjen muokkaamiseen uuteen rakenteeseen sopivaksi. Tarpeena oli ohjata asiakasata ostopolulla relevanttia informaatiota tarjoamalla.

     Alusta: Shopify

     Ajankohtaisviestintä

     ✏️ Olen kirjoittanut tiedotteita, uutisia ja artikkelipohjustuksia useissa tehtävissäni.

     ✏️ Olen toteuttanut uutis- ja tiedotejakelua laajoilla jakeluilla kuin myös suoraan valikoiduille toimituksille tai toimittajille, ja olen seurannut tiedotteideni avausprosentteja ja mediaosumia.

     📞 Tehtävissäni THL:llä palvelin mediaa sähköposti- ja puhelinpäivystyksessä.

     Organisointi-, suunnittelu- ja yhteistyötaidot

     Monipuolisuus on tarpeen
     Syväosaaja tarvitaan ohjaamaan tai ratkaisemaan ongelmia. Usein eteenpäin pääsee myös generalistin eväillä: kiinnostuksella ratkaisujen etsimiseen ja soveltamisella.

     Palastelu
     Olen taitava pienten ja suurten tehtävien jaottelussa ja aikatauluttamisessa eheäksi kokonaisuudeksi, jossa jokainen tehtävä saa tarvitsemansa huomion.

     Järjestelmällisyys
      Minua ei tarvitse muistutella asioista. Olen myös useimmiten jo huomioinut pienetkin käytännön seikat ja olen yhden askeleen edellä valmistautumisessa. Olen ajanhallinnan ja ennakoinnin osaaja.

     Työn sujuvoittaminen
     Toimistosoftien sujuva pyörittely ja tietotekniikan hallinta nopeuttavat ja helpottavat tekemistä. Mielestäni asioita ei kannata tehdä tavan vuoksi hitaasti ja hankalasti, jos prosessia voi pienin muutoksin tai sopimuksin parantaa.

     Työyhteisössä toimiminen
     Haluan auttaa työkavereita menestymään. Huomion työskentelyssäni ja kommunikoinnissani aina sen, kuinka voin samalla tukea ja sujuvoittaa muiden työskentelyä. Ylläpidän osaltani myönteistä työskentelyilmapiiriä ja työhyvinvointia. Pienellä teolla voi olla suuri vaikutus myöhemmin.